Novinky

Aktuálně hledaná pozice

Senior technolog úpravy a recyklace vody
Více o hledané pozici se můžete dozvědět zde nebo si informace stáhněte v PDF.

New Water Group s.r.o.
na Dnech teplárenství a energetiky

Ve druhém zářijovém týdnu se naše společnost prezentovala na Dnech teplárenství a energetiky 2020,


které se konaly v Hradci Králové. Ve společném stánku s partnerskou společností HSI com s.r.o. jsme propagovali komplexní nabídku inteligentních membránových zařízení na úpravu vod vhodných pro aplikaci v energetice. Membránové technologie nachází uplatnění při přípravě procesní vody a také při úpravě chladicí vody. Aplikace membránových procesů (jako je ultrafiltrace - UF, popř. UF v kombinaci s reverzní osmózou - RO i dalšími membránovými procesy), namísto již překonaných konvenčních metod (např. ionexy nebo písková filtrace) přináší moderní enviromentální řešení s výraznou úsporou provozních nákladů a zejména vede k minimalizaci současně produkovaných odpadních roztoků. Věříme, že i v tomto strategickém odvětví, jakým energetika nesporně je, začneme tyto nejmodernější přístupy používat ve stejném rozsahu, který je již zcela běžný ve všech vyspělých zemích.

dny teplárenství a energetiky


Kdo jsme a co děláme

Aplikujeme inteligentní membránové systémy pro zajištění kvalitní vody, zdraví a ochrany životního prostředí
  • Jsme česká, inženýrsko-technologická společnost s celosvětovou působností zaměřená na inteligentní membránové systémy.
  • Navrhujeme, vyrábíme, realizujeme a dodáváme procesní zařízení a komplexní technologická řešení úpravy a recyklace vody pro průmysl a další komerční odvětví.
  • Péče o vodu pro nás není práce, ale poslání – "Na vodě nám záleží".

Kontakty

New Water Group s.r.o.

Obchodní jméno: New Water Group s.r.o.
Sídlo: Nádražní 312, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

DIČ: CZ07789858
IČO: 07789858
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č. ú.: 5533536329/0800

Datová schránka: 7jjswdp
E-mail: info@newwatergroup.cz