Kontejnerové systémy

← Zpět na výpis produktů

Proč zvolit kontejnerové systémy?

 • Mobilní řešení procesů a technologií úpravy a recyklace vody.
 • Unifikovaný modulární systém vhodný pro většinu zdrojů vody, produkující vysoce kvalitní pitnou nebo procesní vodu.
 • Umožňují většinou reagovat na sezónní výkyvy a změny kvality zdrojů vody.
 • Kompaktnost provedení do standardizovaných rozměrů ISO kontejnerů s možností temperace nebo klimatizace.
 • Snadný transport a napojení na stávající technologický systém, zdroj vody a odbyt pitné vody.
 • Minimalizace nákladů stavebních prací, rychlá dodávka a zprovoznění.
 • Automatizovaný provoz s minimálními nároky na obsluhu s možností využití vzdáleného přístupu.
 • Možnost dočasného použití v místě potřeby s různými klimatickými podmínkami.
 • Nabídka nezávislosti na vodovodní síti, řešení kapacitních požadavků a mimořádných havarijních stavů.

Předpoklady pro instalaci kontejnerového systému:

 • Blízkost vhodného zdroje vody
  • povrchové vody,
  • podzemní vody,
  • odpadní vody k recyklaci.
 • Přístupová komunikace pro složení kontejneru, doplňování chemie a obsluhu.
 • Zpevněná a vodorovná plocha pro instalaci kontejneru.
 • Zdroj elektrické energie.
 • Odpadní vody mohou být vypouštěny do kanalizace nebo akumulovány s následnou likvidací.

V oblasti kontejnerových systémů nabízíme:

 • Zajištění rozborů vstupní vody.
 • Pilotní odzkoušení pro speciální aplikace.
 • Posouzení vhodnosti instalace kontejnerové technologie.
 • Technologickou podporu při zpracování projektu, podporu při zapracování unifikovaných zákaznických doplňků vůči standardnímu provedení.
 • Unifikované kompaktní provedení ve standardizovaných 10" a 20" ISO kontejnerech.
 • Projektové řešení kontejnerového systému dle specifických požadavků zákazníků.
 • Komplexní dodávky, montáže a zprovoznění kontejnerové technologie na klíč.
 • Vzdálenou správu technologie.
 • Technologickou podporu při provozování, servisní služby – CARE Program.

Nabízíme modulární komplexní technologie úpravy a recyklace vody v rámci jednoho kontejneru.

Dále nabízíme mobilní kontejnerové provedení následujících technologických procesů pro úpravu a recyklaci vody:

Základní nabídka procesů pro kontejnerové systémy MINT®:

 • ultrafiltrace (UF),
 • nanofiltrace (NF)/reverzní osmóza (RO).

Rozšířená nabídka procesů pro kontejnerové systémy MINT®:

 • hybridní procesy v jednom zařízení
 • komplexní technologické celky,
 • integrované membránové systémy.

Tyto kontejnerové systémy řešíme projektově dle požadavků našich zákazníků na klíč.

← Zpět na výpis produktů