SLUŽBY

Komplexní audity vodního hospodářství

Máte zájem optimalizovat Vaše hospodaření s vodou a hledáte odbornou pomoc? Potřebujete upravit vodu dle Vašich požadavků nebo navrhnout technologické možnosti recyklace odpadních vod?

Na základě poskytnutých údajů nebo osobní návštěvy Vám navrhneme řešení, které nejlépe vyhoví Vaším potřebám.

V této oblasti nabízíme:

 • Popis stávajícího systému hospodaření s vodou, objemová a kvalitativní bilance jednotlivých proudů vod v areálu.
 • Posouzení variantních řešení úpravy a recyklace vod.
 • Definice cílů, technologického schématu, vazeb na stávající systém a základních ekonomických parametrů pro rozhodovací procesy.
 • Návrh případných laboratorních a pilotních testů, které zvýší bezpečnost projektu.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás (kontakty).


Inženýring

"Rychlé a efektivní inovace jsou naší základní strategií"

V oblasti inženýringu nabízíme:

 • případové studie, studie proveditelnosti a posouzení aplikovatelnosti membránových procesů,
 • audity vodního hospodářství a water management s komplexním přístupem,
 • technologickou podporu při zpracování projektu,
 • návrh a konstrukce membránových zařízení,
 • návrh a basic design technologických řešení na klíč,
 • pilotáž procesů a technologií,
 • technologické audity membránových technologií,
 • optimalizace provozu membránových separačních procesů a technologií,
 • konzultační a poradenské služby garančního a post-garančního provozu.

Výroba a dodávka na klíč

Připravujeme! Již brzy...


Care program

V této oblasti nabízíme:

 • podporu v nabídkové a realizační fázi zakázek
  • pilotáž procesů a technologií v nabídkové fázi,
  • technologické poradenství ve fázi přípravy a realizace projektu,
  • podporu montáže a zprovoznění při instalaci našich zařízení a technologií,
  • profesionální zaškolení obsluhy jako nedílnou součást našich dodávek.
 • technologické služby po celou dobu provozní fáze technologie v rozsahu
  • možnost využití SW a služeb elektronické servisní knížky MINT®-iBOOK,
  • vzdálená správa a archivace provozních dat včetně komentáře a doporučení k jednotlivým provozním stavům – "předcházení havarijním stavům",
  • konzultační a poradenské služby garančního a post-garančního provozu,
  • technologické audity provozu, jehož součástí je naše technologická dodávka.

Elektronická servisní knížka MINT®- iBOOK

Připravujeme! Již brzy...

Inteligentní řízení procesů a technologií SW IQ-MINT®

 • IQ-MINT® je samo-optimalizační a samo-učící se regulační systém pro membránové technologie NWG.
 • Systém v reálném čase nastavuje optimální provozní parametry technologie s důrazem na provozní náklady, efektivní produkci upravené vody (permeabilita a recovery) a životnost membrán.
 • Systém upozorňuje na limitní provozní stavy zařízení, předchází provozním rizikům a haváriím.
 • Součástí systému je vzdálená správa zařízení s přenosem a záznamem provozních parametrů do počítače či cloudu.
 • Systém doporučuje optimální servisní intervaly s ohledem na životnost technologie.
 • Možnost využití také pro integrované technologické celky (ZLD - Zero Liquid Discharge, MLD - Minimum Liquid Discharge).

← Zpět na výpis produktů a služeb