NOVINKY

Aktuálně hledaná pozice

Senior technolog úpravy a recyklace vody
Více o hledané pozici se můžete dozvědět zde nebo si informace stáhněte v PDF.


Recyklace vod vypouštěných z ČOV umožňuje šetrné hospodaření s vodou

Všimli jste si, že v době sucha klesá průtok vodních toků a dochází k omezení přístupu k přírodním zdrojům vody, ale čistírnami odpadních vod (ČOV) stále protéká prakticky stejné množství odpadní vody? Přemýšleli jste někdy o tom, že pitnou vodu neustále čerpáme, ale děláme málo proto, abychom s ní lépe a odpovědněji hospodařili? Přemýšleli jste také, jak odtoky z čistíren ovlivňují kvalitu vody v tocích a kam mizí z odpadních vod třeba fosfor, nebo zbytky farmak, která tak hojně užíváme?

Zobrazit celý článek (PDF)


New Water Group s.r.o.
na Dnech teplárenství a energetiky

Ve druhém zářijovém týdnu se naše společnost prezentovala na Dnech teplárenství a energetiky 2020,


které se konaly v Hradci Králové. Ve společném stánku s partnerskou společností HSI com s.r.o. jsme propagovali komplexní nabídku inteligentních membránových zařízení na úpravu vod vhodných pro aplikaci v energetice. Membránové technologie nachází uplatnění při přípravě procesní vody a také při úpravě chladicí vody. Aplikace membránových procesů (jako je ultrafiltrace - UF, popř. UF v kombinaci s reverzní osmózou - RO i dalšími membránovými procesy), namísto již překonaných konvenčních metod (např. ionexy nebo písková filtrace) přináší moderní enviromentální řešení s výraznou úsporou provozních nákladů a zejména vede k minimalizaci současně produkovaných odpadních roztoků. Věříme, že i v tomto strategickém odvětví, jakým energetika nesporně je, začneme tyto nejmodernější přístupy používat ve stejném rozsahu, který je již zcela běžný ve všech vyspělých zemích.

dny teplárenství a energetiky

Zajištění kvalitní vody zůstává prioritou

Ještě před pár měsíci jsme si pokládali otázku, jestli lidstvo dokáže čelit zejména klimatickým změnám s výrazným dopadem na ubývající zdroje kvalitní vody pro potřeby lidí i hospodářské činnosti. Problematika sucha a nedostatku vody byla slyšet ze všech stran a pro většinu vrcholných představitelů bylo toto téma opravdu klíčovou záležitostí k řešení v následujících měsících a letech.

Dnešní svět se však zahalil do roušek a respirátorů a většina lidí i firem akutně řeší zajištění nebo výrobu těchto nezbytných pomůcek z důvodu probíhající koronavirové pandemie. Je to zcela logické! O to důležitější je dnes zdůraznit, že nedostatek vody a sucho bude i na pozadí pandemie dále ohrožovat naše životní prostředí a ekonomiku. Proto je naší povinností ochránit a uchovat dostatek čisté a zdravotně nezávadné vody.

Ve srovnání s některými vyspělými státy (Jižní Korea, Singapure, Izrael, USA, Německo atd.), máme výrazně méně aplikovány moderní filtrační technologie na bázi membrán pro úpravu a recyklaci vody. A právě membrány a membránové procesy, které jsou přirozenou součástí všech buněk, tedy i buněk našeho těla, již dlouhodobě nabízí efektivní a enviromentální přístup k odstranění všech nežádoucích složek z vody, tedy nerozpuštěných částic, solí, bakterií, virů a ostatních nebezpečných mikro-polutantů.

S naším obchodním partnerem, společností HSIcom (www.hsicom.cz) konstrukčně spolupracujeme například na vývoji kompletní řady modulárních ultrafiltračních jednotek. Pro vlastní konstrukci využíváme Solid Edge s modulem Xpress Route. Důvodů, proč podporujeme právě ultrafiltraci (UF), je více:

  • UF představuje novou generaci filtrace s řádově vyšší účinností, než je možné dosáhnout konvenční media filtrací
  • UF efektivně odstraňuje bakterie a viry
  • UF vytváří společně s dalšími desinfekčními technologiemi tzv. multi-barierový přístup zvyšující bezpečnost technologie
  • UF zachovává všechny původní požadované složky vody včetně organoleptických vlastností
  • UF má výrazně menší požadavky na prostor než media filtry
  • UF membrány jsou při správném návrhu a provozu málo náchylné k zanášení
  • Spolehlivý provoz a dlouhá živostnost UF membrán

Spojením správného technologického návrhu a inteligentního řízení s unikátní konstrukcí vzniklo mimořádné řešení modulární ultrafiltrace (UF) jak v rámovém, tak v kontejnerovém provedení. Navíc kombinací UF s konvenčními procesy nebo s dalšími membránovými procesy (nanofiltrace-NF, reverzní osmóza-RO, elektrodialýza apod.) je zhodnocen UF potenciál do tzv. integrovaných celků málodopadových nebo bezodpadových technologií. Tyto komplexní technologie lze použít pro celou řadu průmyslových a komerčních aplikací (výroba pitné vody, výroba technologické a užitkové vody, recyklace odpadních vod, recyklace bazénových vod, náhrada média filtrů apod.).