Nanofiltrace / Reverzní osmóza

← Zpět na výpis produktů

Nanofiltrace-NF je tlakový membránový separační proces, který umožňuje v jednom kroku zajistit odstranění vícemocných iontů (např. síranů, vápenatých a hořečnatých iontů apod.), snížit salinitu vody, odstranit organické znečištění včetně mikropolutantů, bakterií i virů.

Reverzní osmóza-RO je tlakový membránový separační proces využívaný především pro demineralizaci vody, díky jeho schopnosti účinně zachycovat ionty a ostatní větší částice a propouštět vodu. Často se používá v kombinaci s předřazenou UF, která zajišťuje delší životnost a snižuje rizika spojená s foulingem a biofoulingem RO membrán.

V oblasti NF/RO nabízíme

  • projektové řešení zařízení NF/RO dle specifických požadavků zákazníků,
  • zajištění a konzultace rozborů vstupní vody,
  • technologickou podporu při zpracování projektu membránových zařízení NF/RO,
  • komplexní dodávky, montáže a zprovoznění zařízení NF/RO na klíč,
  • vzdálenou správu technologie,
  • technologickou podporu při provozování, servisní služby – CARE Program.

← Zpět na výpis produktů